Duurzame sokken

Onze fabriek is gecertificeerd volgens de SA 8000-, ISO 9001-, ISO 45001- en ISO 14001-normen, wat niet vaak voorkomt in de sector.

Feet This wil voorloper zijn op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen. De sok zelf is daar een goed voorbeeld van, door het design slijt de sok veel minder.

Onze sokken zijn de meest duurzame sok omdat de zool van de sok een dubbele laag heeft. Daardoor gaat de sok veel langer mee.

Maar niet het design zorgt voor duurzaamheid, onze fabriek in Portugal werkt volgens onderstaande certificeringen. Denk aan duurzame materialen maar ook vrij van kinderarbeid. Als bedrijf nemen we onze verantwoordelijkheid.

Kwaliteit

De constante evolutie van markten wereldwijd, technologische veranderingen in combinatie met de toenemende eisen van de klant tonen allemaal de noodzaak aan voor procesgerichte kwaliteitssystemen.

MVO

De certificering volgens de ISO 9000-norm erkent de inspanningen van de fabriek. De fabriek heeft sinds 31 december 2003 zijn Quality Management Systems behaald volgens de ISO 9001 Standard.

Een kwaliteitsmanagementsysteem maakt veel aspecten mogelijk:

• Er wordt voldaan aan de verwachtingen van de klant, niet alleen de klantloyaliteit, maar  ook aan het concurrentievermogen en de duurzame ontwikkeling.

• Om alle geïnteresseerde onderdelen op een eenduidige en transparante manier te verzekeren, bevordert een passend kwaliteitsmanagementsysteem een dynamiek van verbetering.

• Om de zichtbaarheid van de markt en de projectie van een organisatie te vergroten.

• Toegang tot steeds veeleisendere markten en klanten.

• Meer vertrouwen in creatieve, planning en productie.

Omgeving 

De uitdagingen voor duurzame ontwikkeling worden steeds belangrijker, namelijk de milieubescherming en de huidige zorgen over de preventie van verontreiniging. Het milieu is inderdaad verbonden met het concept van duurzaamheid, Het is de reden waarom de milieusector nu een gebied van groot potentieel is op de hele planeet. 

De fabriek, die zich bekoomt om de milieueffecten en een positieve bijdrage wil leveren aan hun duurzaamheid, heeft een Milieumanagementsysteem geïmplementeerd volgens iso 14001-norm en de bijbehorende certificering behaald op 4 augustus 2004. Deze standaard helpt het bedrijf om hun milieurisico’s als onderdeel van het bedrijf te identificeren, te benadrukken en te beheersen.

Veiligheid en gezondheid

De identificatie, evaluatie en beheersing van gezondheids- en veiligheidsrisico’s op de werkplek, weerspiegelen de bezorgdheid over het welzijn van de werknemers, waardoor hun motivatie en naleving van de organisatiewaarden toenemen. 

De fabriek heeft op 31 december 2003 hun certificaat arbomanagementsysteem gehaald, volgens de ISO 45001-norm. De fabriek is druk bezig om echte manieren te vinden om risico’s op de werkplek te verminderen, met de nadruk op vermindering van arbeidsgerelateerde ongevallen en ziekten. 

De primaire doelstellingen zijn: 

• Minimaliseer van risico’s voor werknemers en andere belanghebbenden.

• Verbetering van de organisatieprestaties.

• Helpen om een beeld van sociale verantwoordelijkheid te bevorderen. 

• Het risico op ongevallen en werkgerelateerde ziekten verminderen. 

• Verbetering van het organisatieimago, 

• Aantonen dat de organisatie zich inzet om aan de wetgeving te voldoen, 

• Lagere kosten 

• Verbetering van de tevredenheid en motivatie van medewerkers door het bevorderen en garanderen van een veilige en gezonde werkomgeving.

Sociaal

De International Standard SA 8000 baseert zijn structuur op de normen op de werkplek, zoals de verdragen van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO), de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en het VN-Verdrag inzake de rechten van het kind. 

MVO

De fabriek is gecertificeerd sinds 30 maart 2009, in Social Responsibility Management System volgens de SA8000 Standard. 

De SA 8000-norm beoogt het concurrentievermogen van elke organisatie die vrijwillig de ethische component van haar productieprocessen garandeert, te vergroten, rekening houdend met de nationale wetgeving en door te voldoen aan alle voorschriften die betrekking hebben op: 

• Kinderarbeid,

• Slavenarbeid,

• Gezondheid en veiligheid,

• Vrijheid van vereniging en het recht op collectieve onderhandelingen,

• Discriminatie,

• Disciplinaire procedures op de werkplek,

• Werktijden,

• Lonen, 

• Managementsystemen.

Oeko-Tex 

De Oeko-Tex® Standard 100 is een wereldwijd uniform test- en certificeringssysteem voor textielgrondstoffen, tussen- en eindproducten in alle stadia van de productie, die stoffen omvatten die bij wet verboden of gereguleerd zijn, chemische stoffen waarvan bekend is dat ze schadelijk zijn voor de gezondheid, en parameters die als voorzorgsmaatregel zijn opgenomen om de gezondheid te waarborgen.  

Het certificaat controleert of de door de fabriek geproduceerde artikelen met succes zijn getest volgens Oeko-Tex® Standard 100 en voldoen aan de eisen van een gemeenschappelijke productklasse (II).

Het test- en certificeringssysteem van de Oeko-Tex® Standard 100 voldoet aan de vele en uiteenlopende eisen die consumenten stellen aan moderne textielproducten en houdt tegelijkertijd rekening met de complexe productieomstandigheden in de textielindustrie: wereldwijde organisatie, een sterke tendens naar de internationale arbeidsverdeling, verschillende mentaliteiten met betrekking tot het gebruik van potentieel schadelijke stoffen.

GOTS 

GOTS (Global Organic Textile Standard) is na International standaard die de biologische status van textiel garandeert vanaf de oogst van de grondstoffen door middel van milieuvriendelijke en maatschappelijk verantwoorde productie helemaal tot etikettering, om geloofwaardige garanties te bieden aan de consument. De norm heeft betrekking op de verwerking, productie, verpakking, etikettering, handel en distributie van al het textiel gemaakt van ten minste 70 procent gecertificeerde organische natuurlijke vezels.

GRS

De Global Recycle Standard (GRS) is een internationale, vrijwillige, volledige productstandaard die eisen stelt aan certificering door derden van gerecycleerde inhoud, bewaarketen, sociale en milieupraktijken en chemische beperkingen. 

De GRS is bedoeld om te voldoen aan de behoeften van bedrijven die de gerecycleerde inhoud van hun producten willen verifiëren (zowel afgewerkt als intermediair) en om verantwoorde sociale, milieu- en chemische praktijken bij hun productie te verifiëren. 

Het doel van de GRS is eisen te stellen om nauwkeurige inhoudsclaims en goede arbeidsomstandigheden te garanderen en schadelijke milieu- en chemische effecten tot een minimum te beperken.

Scroll naar boven